Trots att vi inte är så många invånare i det här landet, finns det många bokförlag. Faktiskt omkring 1 000 stycken. De flesta är förstås ganska små och ofta nischade förlag, men det finns några stora och en hel del mellanstora. De små förlagen är ofta enskilda firmor eller handelsbolag och det är inte alltid de går med vinst. De riktigt vinstrika förlagen, som omsätter över 100 miljoner kronor om året, är bara en handfull till antalet. Några av dem ger ut allmänlitteratur, men flera är specialiserade inom läromedel och facklitteratur. Svenska Förläggareföreningen har en del av förlagen som sina medlemmar, men många små förlag är inte med i föreningen. Det är Svenska Förläggareföreningen som årligen delar ut Augustpriset.

Vad gör då ett bokförlag? Man kan se det som att förlaget är spindeln i nätet som ser till att det författaren skrivit blir till en bok och så att boken kommer till bokhandeln. Förlaget, författaren, bokhandeln och tryckeriet utgör tillsammans bokbranschen. Ofta börjar det med att ett manus kommer in till förlaget. Då läser antingen någon på förlaget manuset eller så skickar de det först till en fristående lektör som läser det och bedömer det. Om lektören gillar manuset läser man det också på förlaget innan man tar ställning till om det ska ges ut eller inte. Ibland är det inte en författare som skickar in ett färdigt manus, utan ett förlag kan söka upp en person och fråga om den vill skriva en bok. Det gäller framför allt inom facklitteratur och speciellt inom läromedel.

När manuset kommer in till förlaget börjar redaktören arbeta med det. Ofta bollas manuset några gånger mellan författaren och redaktören, där redaktören föreslår ändringar, strykningar och omskrivningar som författaren sedan verkställer. Redigeringen tar ofta tid. Därefter väntar korrekturläsning, manuset ska sättas och formgivas och slutligen skickas till tryck. Det är endast ett fåtal inskickade manus som antas varje år.