Det finns många bokförlag som har en liten, men dedikerad målgrupp. Ofta är det ett intresseområde som fångats upp och där man ger ut litteratur inom ämnet. Sådana förlag kan gå förhållandevis bra just tack vare att de har en tydlig målgrupp och fokuserar på att ge dem det de efterfrågar. Läsarna blir också ofta trogna förlaget och håller koll på vad som ges ut, eftersom det i många fall är det enda förlaget på marknaden som fullt ut tar tillvara på deras intressen.

Ett exempel är Nautiska bokklubben. Den startade 1991 och fokus var båtliv och allt som hör det till: skärgården, båtar och havet. Klubben ger ut en medlemstidning några gånger om året med ny och gammal utgivning från Nautiska förlaget. Här ryms rena fackböcker med handböcker, reseskildringar och några romaner. Förlaget grundades redan 1915 och var det ledande marina förlaget innan det köptes upp av Norstedts förlagsgrupp 2005. Många seglare har köpt deras hamnguider och reseskildringar från andra seglare som besökt länder i när och fjärran.

Ett annat oberoende bokförlag som nischat sig är Historiska Media. De ger ut populärhistorisk litteratur samt historiska romaner och deckare. Förlaget håller till i Lund och arbetar aktivt för att fortsätta vara ett oberoende förlag. Som ett led i marknadsföringen startade de våren 2018 en historiepod där de samtalar om olika historiska händelser med författare och forskare.

Det är viktigt att ett litet och nischat bokförlag arbetar nära sin målgrupp för att lyckas. I det ständiga bruset blir det annars svårt för dem att nå ut eftersom de konkurrerar mot större och mer resursstarka förlag. Att arbeta mycket med marknadsföring, sociala medier och att nå ut till sina köpare är minst lika viktigt som att ha en bra bok. Det är lätt att tänka att en bra utgivning säljer sig själv, men det gör den inte om ingen hittar den och läser den.