Ska staten styra utgivningen av böcker?

Ska staten lägga sig i vilka böcker som ges ut? Ska vissa ämnen eller genrer premieras istället för att man satsar på att ge stöd till kvalitet? Det är frågor många ställde sig efter kulturminister Alice Bah Kuhnkes order till Kulturrådet om att fokusera på frågor om jämställdhet, hbtq och tillgänglighet. Kritiken från förlagsvärlden lät inte vänta på sig.

Kulturrådet är en statlig myndighet som ligger under Kulturdepartementet. De verkar för “konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling” inom flera områden, såsom dans, litteratur, teater och konst. De fördelar en stor summa pengar, 2018 rör det sig om 2,3 miljarder kronor. Både fria aktörer och organisationer kan söka bidrag.

I en text i Aftonbladet skriver Åsa Linderborg kritiskt om hur pengarna för konstnärligt skapande blir ideologiskt villkorade. Att man med rätt värdegrund har större chans att få ekonomiskt stöd. Hon menar vidare att även om det finns vissa poäng, är det ändå bara en teori bland många och att det är fel av miljöpartiet att vilja göra den till norm. Även om hon tycker att värderingarna är goda, får man inte begränsa den konstnärliga friheten på det sättet.

Kristoffer Lind, bokförlaget Lind & co, intervjuades i Svenska Dagbladet. Han är ännu mer kritisk och menar att hela idén motsäger de nationella kulturpolitiska målen. Han är trött på att statliga myndigheter försöker lägga sig och styra vad han och andra förlag vill ge ut. Dan Stansvik på Nya Doxa förlag menar att om man bara fokuserar på att ge stöd till böcker som handlar om mångfald, ja, då missar man hela poängen: nämligen en mångfald i bokutgivningen. I stället blir böcker alltför lika varandra.

Efter #metoo-rörelsen kom Alice Bah Kuhnke med fler direktiv till Kulturrådet, nämligen att ge stöd till litteratur som tar upp sexuella trakasserier. Pelle Andersson på Ordfront menar att sexuella trakasserier förvisso är viktigt att uppmärksamma, men bör inte vara något som styr bidragen för litteratur.