Få vårt nyhetsbrev

Manus

Styxx Fantasy har en bred utgivning av svensk fantastik – fantasy, science fiction och skräck, inklusive de olika subgenrer som finns inom området.

Vi tar emot manus under perioder som meddelas här på hemsidan. Manus som skickas in under andra perioder hanteras först då. Håll även utkik efter våra populära manuspitchar!

OBS! Vi tar tyvärr inte emot manus under hösten 2016.

Att tänka på

Skicka in ditt manus i sin helhet. Tillsammans med manuset vill vi gärna ha ett följebrev med en sammanfattning av manuset samt en kort presentation av författaren.

Vi tar endast emot manus utskrivna på papper. Vi tar alltså inte emot manus i elektroniskt format t.ex. via mail. Undvik att använda pärmar för att binda samman ditt manus.

Skicka endast kopior – skicka aldrig original.

Skicka INTE ditt manus som rekommenderat brev eller paket.

Vi skickar inte tillbaka manus eller annat material.

Förlaget får många manus per år. Detta är vi jätteglada för, men det innebär av tidsskäl att vi tyvärr inte har möjlighet att motivera våra beslut eller lämna konstruktiv kritik på de manus som inte blir antagna.

Styxx Fantasy
Erik Dahlbergsgatan 9
411 26 Göteborg

Frågor

Vid eventuella frågor kontakta redaktionen på 031-85 95 80 eller red@styxxfantasy.se