Generationsväxling i bokhandeln

Många mindre bokhandlar runt om i landet står inför problem. Då handlar det inte bara om problem med minskad försäljning på grund av konkurrensen med nätbokhandlar och ljudbokstjänster, utan också problem då ägarna närmar sig pensionering. På grund av hur marknaden ser ut är det ofta svårt för ägarna till mindre och mellanstora bokhandlar att hitta köpare, vilket gör att många butiker kan tvingas lägga ner. Det innebär många gånger också en ekonomisk förlust för de som önskar gå i pension.

Det finns inte så många oberoende bokhandlar kvar, varken i Sverige eller utomlands och många vill värna om att de ska finnas kvar. Få vill dock själva driva en bokhandel. Men det finns undantag, och ett av dem är Dillbergs bokhandel i Kalmar. I trettio år har den drivits av makarna Katarina och Lennart Jeansson och nu är deras dotter Johanna tillbaka i bokhandeln, efter några år på resande fot. Siktet är inställt på att så småningom ta över efter föräldrarna. I Dillbergs bokhandel konkurrerar de med sådant en nätbokhandel inte kan erbjuda, till exempel ett brett utbud av lokal litteratur och de arbetar också med att på olika sätt lyfta lokala författare. De ordnar flera evenemang för sina kunder, till exempel Bokens afton som förra året drog närmare 900 besökare. De håller också i olika event, till exempel ihop med lokala författare och egenutgivare eller med den lokala Rotaryföreningen.

Att den traditionella bokhandeln står inför flera utmaningar är branschen överens om. Internet, digitala böcker och ljudböcker samt nätbutiker som kan hålla lägre priser är svårt att konkurrera med. Kanske ligger framtiden istället i att göra som Dillbergs och erbjuda just det som internet inte kan ge kunderna: upplevelse, mervärde och gemenskap. Kanske kan en ny generation bokhandelsägare också hitta en brygga mellan det digitala och den fysiska bokbranschen och på så sätt locka till sig även ungdomarna.