Medan försäljningen av böcker går ner inom många genrer och kategorier, sticker barn- och ungdomsböckerna ut genom att sälja bättre för varje år. Det är både bilderböcker, börja läsa-böcker, böcker för slukar-ålder (9-12 år) och böcker för ungdomar som säljer riktigt bra. Vad beror det på?

Som vanligt finns det inget rakt och enkelt svar, utan det är snarare flera komponenter som samverkar. En av dem är Läsfrämjandet, en satsning på att få fler barn att läsa och som framför allt fått barn i ålder 9-12 år att öka sitt läsande. Att ökningen skulle bero på större barnkullar verkar inte stämma, utan snarare är det riktade satsningar på barns läsande samt föräldrarnas eget engagemang som gör att försäljningen av barnböcker ökar. Kanske är en faktor också att många i en allt mer digital värld gärna ger bort en inbunden bok i present när ett barn fyller år.

Även i skolan görs många insatser för att få barn att läsa mer. Sedan Sverige gjorde dåligt ifrån sig i Pisa-undersökningen för några år sedan har skolorna satsat mer på läsning. Många föräldrar har också velat hjälpa sina barn på traven och köpt böcker i genrer som intresserar dem och på en nivå som passar dem. Utbudet av barnböcker är stort, vilket gör det lätt att hitta det man letar efter.

Sedan några år tillbaka har Höstlovet bytt namn till Läslovet, i alla fall om man frågar bibliotek och skolor. I hela landet fokuserar man på barn och läsning under lovet och det ordnas många aktiviteter på biblioteken för att locka dit barn under lovet. Samtidigt har bokhandlarna blivit bättre på att skylta med barn- och ungdomsböcker.

Många små insatser för att höja barnböckernas status har nog också de bidragit. Allt från podden Bladen brinner som handlar om barnlitteratur till att barnböcker oftare recenseras i tidningar spelar nog in i den ökade försäljningen.