För ett par år sedan slog ljudboken igenom stort. Flera lyssningstjänster, till exempel Storytel, lanserades och marknadsfördes hårt. Nu kunde vi plötsligt enkelt lyssna på ljudböcker i mobilen samtidigt som vi kör bil, joggar, åker buss eller stryker tvätt. Ett smidigt sätt att konsumera böcker när man gör något annat och inte tycker sig ha tid att sätta sig ner och läsa. Likt tjänster som Netflix där man betalar en månadsavgift och sedan kan se hur många filmer och tv-serier man vill, erbjuder lyssningstjänsterna att man kan ta del av ny litteratur så snart den släpps och välja om man vill lyssna online, offline eller också ladda ner och läsa boken som e-bok.

Är ljudboken ett hot mot etablerade förlag?

Många var snabba med att säga att ljudboken via lyssningstjänsterna skulle bli den tryckta bokens död, men har det blivit så? Nej, inte hittills. Bokförlagen har blivit allt snabbare med att spela in en uppläsning av böckerna de ger ut och ofta släpps ljudboken i nära anslutning till när den tryckta boken släpps. Å ena sidan hålls kostnaden nere med en ljudbok, jämfört med tryckt material – vare sig det är en cd-skiva eller en hårdinbunden bok – men samtidigt får både förlag och författare mindre ersättning för en digital ljudbok än för en tryckt bok. När någon lyssnar på en bok via en lyssningstjänst blir ersättningen till författare bara en bråkdel jämfört med om någon köpt boken.

Med andra ord har boomen i ljudboksbranschen inte dödat de tryckta böckerna, utan det som oroar förlagen mest är den dåliga ersättningen för när man lyssnar på ljudböcker. Bokbranschen blir alltmer digital, framför allt inom skönlitteratur. Vissa förlag menar dock att ljudboksbranschen snarare har ökat intresset för litteratur och att den nedgång vissa förlag ser snarare beror på andra problem. Det blir spännande att se hur det kommer att utveckla sig de närmaste åren.