När siffrorna för årets första halva slogs ihop visade det sig att bokbranschen går uppåt och försäljningen av böcker har ökat med 6,2 % räknat i kronor och jämfört med samma tid föregående år. Det som bidrog till ökningen var de digitala lyssningstjänsterna, främst Storytel, Nextory och BookBeat, samt internetbokhandeln. För de fysiska bokhandlarna gick det dock sämre och förlagens försäljning av böcker där minskade.

En allt större del av bokförsäljningen sker digitalt. Siffrorna ovan är räknat procentuellt i kronor, men även om man räknar i antal exemplar är det hos de digitala lyssningstjänsterna man ser ökningen. Totalt ökade bokförsäljningen räknat i antal exemplar med drygt 15 % och då står de digitala abonnemangstjänsterna för nästan 50 %. Det här är alltså en bransch som ökar kraftigt just nu och av de böcker vi konsumerar är 4 av 10 på digitala lyssningstjänster.

Det är inte bara digitala ljudböcker som ökar, utan också e-böcker, det vill säga böcker man läser på en läsplatta eller i datorn och telefonen.

Den största minskningen ses inom fysiska ljudböcker, främst böcker på cd-skivor. Det är en ganska logisk utveckling då de flesta som lyssnar på ljudböcker kan göra det betydligt billigare och enklare via sin telefon än om de behöver köpa en cd-bok. Därtill kostar en cd-bok ofta lika mycket som en månads abonnemang på ljudböcker och digitala böcker och då får man lyssna obegränsat på vilka böcker man vill till samma kostnad som en enda cd-bok.

Barn- och ungdomsböcker fortsätter att öka, både digitala och tryckta. Just nu har åldersspannet 6-9 år dragit iväg och ökar mest, det vill säga den åldern de flesta lär sig att läsa och kommer igång att läsa lite längre texter och kapitelböcker. Den kategorin ökade 16,3 % tätt följt av åldrarna 3-6 år och 9-12 år som båda ökade med 14,2 %.